Vanallesvoorhetonderwijs.nl

       

Adverteermogelijkheden

Je kunt je bedrijfsvermelding bij vanallesvoorhetonderwijs.nl zichtbaar maken onder 1, 2 of 3 relevante categorieën. 

Advertentiekosten

1. Voor het Basis account (vermelding in 1 categorie) betaal je slechts € 180,-/jaar*.
2. Voor een Premium account (vermelding in 2 categorieën) betaal € 30,-/jaar extra* (=meerkosten op Basis account).
3. Voor een Top account (vermelding in 3 categorieën) betaal je € 30,00/jaar extra* (=meerkosten op Premium account).

* Genoemde advertentiekosten zijn exclusief BTW.

Uitlichten
Op aanvraag is het mogelijk om je bedrijfsvermelding voor een bepaalde periode te laten uitlichten op de homepage danwel op de categoriepagina. Als je hiervoor belangstelling hebt neem dan contact met ons op via: adverteren@vanallesvoorhetonderwijs.nl.

Advertentieovereenkomst
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt iedere advertentieovereenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden en onder toepasselijkheid van onze Algemene advertentievoorwaarden. Na het verstrijken van deze 12 maanden wordt de advertentieovereenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd in een advertentieovereenkomst voor onbepaalde tijd. De advertentiekosten worden per jaar vooruit gefactureerd.

Opzeggen
Ingeval je de advertentieovereenkomst voor onbepaalde tijd wilt beëindigen dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand. Eventueel teveel vooruitbetaalde advertentiekosten worden aan je gecrediteerd en je advertentie zal worden verwijderd.

Voeg je bedrijf toe